پنج شنبه, ۲ آبان , ۱۳۹۸ Thursday, 24 October , 2019
اقتصاد ایران
مردمی کردن اقتصاد باید عملیاتی باشد نه ویترینی و شعاری/ بازار سرمایه یکی از کانال‌های مهم تحقق مردمی کردن اقتصاد است ۰۷ مهر ۱۳۹۸
وزیر اقتصاد و دارایی:

مردمی کردن اقتصاد باید عملیاتی باشد نه ویترینی و شعاری/ بازار سرمایه یکی از کانال‌های مهم تحقق مردمی کردن اقتصاد است

وزیر اقتصاد با بیان این که مردمی کردن اقتصاد باید عملیاتی باشد نه ویترینی و شعاری گفت: مردم با پرهیز از انبار خانگی کالا، احتکار بنگاهی، سوء استفاده نکردن از شرایط سخت تحریمی و اقتصادی و الگوی صحیح مصرف می توانند در جنگ اقتصادی کمک کننده باشند.