چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 20 January , 2021
افزایش نقدینگی
رهیافتی برای جلوگیری از رکود صنایع ۱۹ مهر ۱۳۹۹

رهیافتی برای جلوگیری از رکود صنایع

 از تامین مواد اولیه تا افزایش نقدینگی صنعت کشور همه ظرفیت های موجود را فعال نکرده و این بخش نیازمند توجه زیادی است چراکه ادامه تعطیلی صنایع در شرایط تحریم در واقع نوعی خود تحریمی برای کشور محسوب می شود.  صنعت نیمه‌جان کشور هر روز آسیب های زیادی را از سوء مدیریت ها و کاستی […]

افزایش نقدینگی شتاب گرفت ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

افزایش نقدینگی شتاب گرفت

سرعت رشد نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن تا بیش از ۲۸ درصد هم رسید و به این ترتیب، نقدینگی با شتاب بیشتری نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت.