دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
افروز عقیلی، تامین اجتماعی، فقر اقتصادی، درآمد | اقتصاددان
دگردیسی نقش تامین اجتماعی  در کاهش فقر ۰۲ مهر ۱۴۰۰
افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی

دگردیسی نقش تامین اجتماعی در کاهش فقر

عده اي از اقتصاددانان عقيده دارند رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي جامعه مي تواند از طريق گسترش بازارها ، فرصتها ومحركهاي لازم را براي افزايش درآمدهاي همه گروههاي كم درآمد جامعه،از جمله فقرا ايجاد نمايد. وباعث كاهش فقردر جامعه شود. عده‎اي ديگر از آنان بر اين عقيده‎اند كه اگرچه رشد اقتصادي مي‎تواند شرط لازم براي بهبود سطح زندگي شمار زيادي از افراد قرار گيرد اما شرط كافي نيست. زيرا توزيع درآمد نيز شاید به همان اندازه مهم باشد. بنا براین خطا است كه فرض كنيم محصول ناخالص ملي سرانه بالاتر الزاماً به معناي درآمد بالاتر براي همه يا حتي اكثر خانواده‎ها خواهد بود. چرا که دولت‎ها نه فقط با انديشه بهبود رفاه شهروندان رشد اقتصادي را ارتقا مي‎بخشند، بلكه گاه عمدتاً براي افزايش قدرت و جلال دولت و حاكمان آن به چنين كاري اقدام مي‎كنند. مثلاً ممكن است سيستم‎هاي موشكي بالستيك خريداري و سلاح‎هاي هسته‎اي توليد كنند يا مجتمعهاي شهري پرشكوه در بيابان‎ها و جنگل‎ها برپاسازند