جمعه, ۳ بهمن , ۱۳۹۹ Friday, 22 January , 2021
اعتراضات
شورای شهر در رؤیای هاید‌پارک ایرانی ۰۳ آذر ۱۳۹۸

شورای شهر در رؤیای هاید‌پارک ایرانی

در روزهای اخیر که ایران درگیر اعتراضاتی در بخش‌های مختلف کشور به گرانی بنزین بود، دوباره بحث تعیین مکانی مشخص برای برپایی تجمعات اعتراضی داغ شد؛ طرحی که از آن به‌عنوان هایدپارک ایرانی یاد شده بود و طراحانش به دنبال آن بودند که علاوه بر آنکه تجمعات در مکانی امن و به دور از هرج‌ومرج برگزار شوند، از سرایت آن نیز به مکان‌های دیگر جلوگیری شود.