دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Monday, 16 May , 2022
اظهار نامه مالیاتی | اقتصاددان
چطور اظهارنامه ارزش افزوده تهیه و تنظیم کنیم؟ 05 آبان 1398

چطور اظهارنامه ارزش افزوده تهیه و تنظیم کنیم؟

یکی از اساسی ترین اقدامات مالی و مالیاتی که کارگروه های تخصصی یا شرکت های حسابداری و حسابرسی برای کارفرمایان خود انجام می دهند، تهیه و تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده و عملکرد مطابق با ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد.