پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 24 September , 2020
اظهارنامه ارزش افزوده
چطور اظهارنامه ارزش افزوده تهیه و تنظیم کنیم؟ ۰۵ آبان ۱۳۹۸

چطور اظهارنامه ارزش افزوده تهیه و تنظیم کنیم؟

یکی از اساسی ترین اقدامات مالی و مالیاتی که کارگروه های تخصصی یا شرکت های حسابداری و حسابرسی برای کارفرمایان خود انجام می دهند، تهیه و تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده و عملکرد مطابق با ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد.