پنج شنبه, ۲ آبان , ۱۳۹۸ Thursday, 24 October , 2019
اصناف
اصناف کاملا موافق صندوق مکانیزه فروش هستند ۳۱ تیر ۱۳۹۸

اصناف کاملا موافق صندوق مکانیزه فروش هستند

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف قوانین مالیاتی را منتج به تبعیض و قانون گریزی دانست و گفت: «در کشور درپی فرار مالیاتی جزای لازم برای متخلفین اجرایی نمی شود و به مردم نفهمانده ایم فرار مالیاتی جرم است.»