چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 27 January , 2021
اصل ۴۴
واگذاری سهام در قالب صندوقETF خلاف اصل۴۴ قانون اساسی است/ تعارض منافع وزرای دولت مانع عرضه سهام شرکت‌های بزرگ در بورس ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

واگذاری سهام در قالب صندوقETF خلاف اصل۴۴ قانون اساسی است/ تعارض منافع وزرای دولت مانع عرضه سهام شرکت‌های بزرگ در بورس

یک کارشناس اقتصادی گفت: واگذاری سهام در قالب صندوق ETF خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا در متن قانون صریحا ذکر شده که باید مالکیت و مدیریت شرکت‌ها هر دو واگذار شود. اما کاری که دولت در حال حاضر انجام میدهد این است که به رغم واگذاری سهام، مدیریت را در دست خود نگه میدارد.