شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
اصلاحات اقتصادی
سیاستمدار تجربی با اقتصاد ایران چه کرد؟ ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
هنوز طرحهای ناتمام از ریاست جمهوری رفسنجانی داریم

سیاستمدار تجربی با اقتصاد ایران چه کرد؟

جامساز، استاد دانشگاه بر این باور است که هاشمی رفسنجانی، در زمان ریاست جمهوری خودش، به عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی و بازار محور که مداخله دولت در اقتصاد به حداقل برسد، اعتقاد کامل و راسخی نداشته است.