شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
اصلاحات اجتماعی
ادعاهای بی مالیات ۱۹ تیر ۱۳۹۹

ادعاهای بی مالیات

مجتبی نجفی ✅ آقای لیلاز از اقتصاددانان نزدیک به حسن روحانی مدعی شده در دوران رئیس جمهور فعلی رکورد اقتصاد بدون نفت مصدق شکسته شده. کارشناسان اقتصادی مستقل وارد گفتگو و مقایسه شوند و حرفهای لیلاز را راستی آزمایی کنند.از منظر اقتصاد سیاسی تا جایی که میدانم مصدق و کابینه اش فساد نداشتند، ریخت و […]