پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
اصغر ابوالحسنی | اقتصاددان
با حکم رئیس جمهور؛ قائم مقام بانک مرکزی منصوب شد 28 آذر 1400

با حکم رئیس جمهور؛ قائم مقام بانک مرکزی منصوب شد

دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده این بانک، طی حکمی از سوی رئیس جمهور به سمت قائم مقام بانک مرکزی منصوب شد.