پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
اصطلاح سیاسی | اقتصاددان
اپوزیسیون و صلح جهانی 27 آذر 1400

اپوزیسیون و صلح جهانی

واژه فرانسوی opposition در لغت به معنی ضد و در اصطلاح سیاسی به‌معنای افراد. گروه ها.نهادهای مخالف می باشد که الزاما قصد براندازی ندارند بلکه مخالف وضع موجود و یا مخالف بخشی از سیاست های دولت و نظام می باشند.