چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 27 January , 2021
اسماعیل موسوی
تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی از ۲۴بهمن ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی از ۲۴بهمن

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: ۲۴ بهمن تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی شروع خواهد شد.