پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 1 October , 2020
اسلامیزه کردن
اسلامیزه کردن بانکداری ربوی ۰۹ دی ۱۳۹۸

اسلامیزه کردن بانکداری ربوی

تردیدی ندارم که یکی از اصلی ترین ادله نابسامانی اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر، سیاست های اقتصادی مولد فقر و افزایش فقیران است