جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹ Friday, 18 September , 2020
استقلال اقتصادی
واردات زیاد، نشانه نفوذ اقتصادی است ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

واردات زیاد، نشانه نفوذ اقتصادی است

شقاقی، کارشناس حوزه اقتصاد اظهار کرد: امنیت، استقلال و همچنین خودکفایی در تولید کالاهای داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. وحید شقاقی استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه در گذشته نفوذ تنها در حوزه سیاسی و امنیتی صورت می‌گرفت، گفت: بیش از ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال نفوذ اقتصادی نیز در حال صورت گرفتن […]