دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ Monday, 21 September , 2020
استخدام قوه قضائیه
جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۹ ۰۳ تیر ۱۳۹۹

جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۹

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.