شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
از گرانی کاغذ
از گرانی کاغذ تا تعویق نمایشگاه کتاب ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

از گرانی کاغذ تا تعویق نمایشگاه کتاب

یکی از محصولاتی که بشر ایجاد کرد کتاب است؛ کتاب جایگاه مهمی در انتقال دانش و فرهنگ هر نسل به نسل بعد دارد و همچنین تا کنون توانسته است نقش مهمی در زدودن غبار جهل و ناآگاهی از ذهن آدمیان ایفا کند.