سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 29 September , 2020
ارز مسافرتی
قیمت دلار ۳ مهر ماه ۱۳۹۹ ۰۳ مهر ۱۳۹۹

قیمت دلار ۳ مهر ماه ۱۳۹۹

قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

قیمت دلار ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

قیمت دلار ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹

قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

قیمت دلار ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

قیمت دلار ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹

قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

قیمت دلار ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

قیمت دلار ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹

قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

قیمت دلار ۱۱شهریور ماه ۱۳۹۹ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

قیمت دلار ۱۱شهریور ماه ۱۳۹۹

قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۱۱شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

قیمت دلار ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ ۰۶ شهریور ۱۳۹۹

قیمت دلار ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹

قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

قیمت دلار ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

قیمت دلار ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹

قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

قیمت دلار ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ ۰۳ شهریور ۱۳۹۹

قیمت دلار ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹

قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

قیمت دلار ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

قیمت دلار ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.