یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
ارزیابی | اقتصاددان
راه ریز از طریق تجارت خارجی 14 تیر 1401
مروری بر عملکرد یکساله دولت رئیسی

راه ریز از طریق تجارت خارجی

هرچند یک‌سال زمان کافی برای ارزیابی عملکرد دولت نیست؛ اما می‌توان براساس برنامه‌ها و وعده‌های داده‌شده در طول تبلیغات انتخاباتی و نیز اقدامات انجام‌شده در راستای همان وعده‌ها، هم عملکرد یکساله را ارزیابی کرد و هم نسبت به اقدامات آینده دولت، پیش‌بینی‌هایی ارائه داد.