سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 22 September , 2020
ارزیابی قیمت سهم
یک پرسش بنیادی: تجدید ارزیابی ها قیمت سهم را افزایش میدهد؟ ۲۶ تیر ۱۳۹۹

یک پرسش بنیادی: تجدید ارزیابی ها قیمت سهم را افزایش میدهد؟

به گزارش اقتصاددان:افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها چه ارتباطی با قیمت و ارزش سهام شرکت ها میتواند داشته باشد. آیا لزوما هر تجدید ارزیابی سریعا باعث بهبود ارزش سهام میشود. طی یک سال گذشته و در زمان نگارش این یادداشت در بازا‌ر سرمایه ایران گزاره‌ای در اخبار و جراید دست به دست […]