جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ Friday, 25 September , 2020
ارزان
ساخت مسکن ارزان ۲۸ تیر ۱۳۹۹

ساخت مسکن ارزان

بخشنامه وزارت راه و شهرسازى به ادارات كل راه و شهرسازى استانها براى خريد از بازارتهاترايرانيان ارسال و خرید های متمركز صنعت ساختمان توسط بازارتهاترايرانيان انجام شده است،که بر اساس آن مصالح ساختمانى با تهاتركارت در اختيار انبوه سازان و سازندگان قرارداده ميشود.