چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ Wednesday, 23 September , 2020
ارتباط نامشروع
شلاق، برای ارتباط نامشروع با کارمند زن ۱۲ آذر ۱۳۹۸

شلاق، برای ارتباط نامشروع با کارمند زن

مدیر یک شرکت که به اتهام تعرض به دانشجوی پزشکی محاکمه شده بود از اتهام تجاوز تبرئه و به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.