شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
اداره برق
خسارت چهار میلیارد ریالی سارقان به شبکه برق شوش ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

خسارت چهار میلیارد ریالی سارقان به شبکه برق شوش

مدیر توزیع برق شوش والوان گفت: سرقت تجهیزات برق در سال گذشته حدود چهار میلیاردریال به شبکه برق این شهرستان خسارت وارد کرد.