جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ Friday, 25 September , 2020
اختراع قنات
چیستان هدردهی آب در کویر ۰۶ آذر ۱۳۹۸

چیستان هدردهی آب در کویر

همه می‌دانیم که آب در کویر (بیابان) کمیاب و نایاب است. ایرانیان چند هزار سال قبل از کشف رابطه کمیابی و قیمت توسط آدام اسمیت، مبدع علم اقتصاد مدرن، می‌دانستند آب کمیاب گران است.