پنج شنبه, ۲ آبان , ۱۳۹۸ Thursday, 24 October , 2019
احمد مسجدجامعی
تلاش برای ثبت توچال به عنوان میراث طبیعی تهران ۱۲ مهر ۱۳۹۸

تلاش برای ثبت توچال به عنوان میراث طبیعی تهران

عضو شورای شهر تهران از تلاش برای ثبت توچال به عنوان میراث طبیعی تهران خبر داد.