دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022
احسان اله باقری، تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی | اقتصاددان
اصلاح ساختارهای منجر به رشد اقتصادی سیاسی کشور 02 دی 1400
اصلاح شیوه های حکمرانی اسلامی

اصلاح ساختارهای منجر به رشد اقتصادی سیاسی کشور

اصلاح ساختارهای منجر به رشد اقتصادی سیاسی کشور مانع زدائی از تولید و رشد اقتصادی سیاسی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر وحیاتی و فوری بوده که در کنار تلاش جدی برای فرهنگ سازی، تمرین و ممارست برای استقرار مولدسالاری در حاکمیت، با اولویت های زیر قابلیت اجرائی دارد: 1- شفافیت بودجه و اموال حاکمیتی در راستای فسادستیزی و تعارض منافع 2- به روز رسانی و تسهیل خدمات قضائی، برای رقابت سالم اقتصادی و تجارت 3- التزام خواص به محدودیت ها، شفافیت، کناره گیری و پذیرش بازنشستگی 4- نهادینه سازی درونی مبارزه با فسادهای مالی، مدیریتی و حاکمیتی. ..

احتمالات واقعی و انتظارات از مذاکرات هسته ای و برجام 27 آذر 1400
حکمرانی اسلامی در حوزه سیاست خارجی

احتمالات واقعی و انتظارات از مذاکرات هسته ای و برجام

احتمالات واقعی و انتظارات از مذاکرات هسته ای و برجام احسان اله باقری، تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی: با توجه به شرائط پیچیده کشور و اهداف متفاوت، متناقض و بعضاً متعارض در فرآیند مذاکرات هسته ای طرف های مقابل به دلائل مختلف هیچگونه شتاب و تعجیلی از طرفین برای دستیابی به اهداف خود متصور نبوده وطبیعی است که مذاکره کنندگان ما هم، برنامه و استراتژی های خود را بر مبنای منافع ملی تعریف می کنند و حتی اگرتعجیلی و مصلحتی برای دستیابی به مقاصد خود داشته باشیم بروز و نمایش آن مغایر مسیر دستیابی به نتایج و مقصود ما خواهد بود. طرف غربی به خوبی می داند که ما قصد جدی برای هسته ای شدن ممنوعه وی نداریم و به همین دلیل، دنبال بازی های تخصصی و حرفه ای خودش است که شامل خسته گردن گروه مذاکره کننده، ایجاد اختلاف و تعارض درون جامعه هدف متنوع ایرانی با انواع شگردهای حرفه ای و جنگ روانی، ایجاد تفاهمی سیال و شکننده برای بهره برداری در زمان مناسب تر از شرائط کنونی، دادن مزایای محدود و موضعی مثل پیشنهاد آزادسازی 12 میلیارد دلار از مطالبات ما در ازای کنار گذاشتن غنی سازی 60 درصد که البته از روی حسن نیت توسط هیئت روسی پیشنهاد گردید که با خواسته های جدی تر ما قابل انطباق و قابل پذیرش نبوده و رد شده است..