یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
احترام | اقتصاددان
به فرهنگ مطالبه گری احترام بگذاریم ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

به فرهنگ مطالبه گری احترام بگذاریم

گرایش های بشر به سوی جامعۀ متمدن، مدنیت و آرمانهای عدالت خواهانه سبب شده تا انسانها برای نیل به اهداف خود در این خصوص پیگیر خواسته ها و حقوق خود باشند، مسیری که امروزه ‌به آن مطالبه گری می گویند. خداوند متعال در دین مبین اسلام نیز با تعبیۀ فریضۀ امر به معروف و ‌نهی […]