جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹ Friday, 18 September , 2020
ابوالفضل بابادی شوراب
مجاهدان روز شنبه و هزینه هایی که هیچگاه نمی پردازند! ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

مجاهدان روز شنبه و هزینه هایی که هیچگاه نمی پردازند!

 ابوالفضل بابادی شوراب فعال سیاسی انتخاباتی اهواز و خوزستان تاریخ لحظه به لحظه تکرار می شود و هر لحظه به ما درس هایی می دهد، آه انگار مشروطه نادیده همین دیروز جمعه ظهر بود که سردار اسعد، محمدولی‌ ...