سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 6 December , 2022
آژانس های اجرایی | اقتصاددان
درآمدی بر سازمان های عمومی نیمه مستقل 19 تیر 1401

درآمدی بر سازمان های عمومی نیمه مستقل

مرور ادبیات و مطالعه تطبیقی نظام اداری در هر کشور به دلیل ارتباط مستقیم با آحاد مردم و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق بخش های مختلف دولتی به دست شهروندان می رسد، لذا برخورداری از یک نظام اداری […]