شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
آورده اولیه مسکن ملی
۹۰ درصد متقاضیان مسکن ملی آورده اولیه را واریز نکردند ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
بدحساب‌ها حذف می‌شوند

۹۰ درصد متقاضیان مسکن ملی آورده اولیه را واریز نکردند

با بیان اینکه ۲ هزار نفر از ۲۰ هزار متقاضی تایید شده مسکن ملی آورده اولیه را واریز کرده‌اند، گفت:‌ مردم از افتتاح حساب تا ۱۵ روز فرصت واریز وجه ۴۰ میلیون تومانی را دارند وگرنه حذف می‌شوند.