شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹ Saturday, 19 September , 2020
آنتونی رابینز
ده قانون کلی آنتونی رابینز ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

ده قانون کلی آنتونی رابینز

قانون يکم: به شما جسمی داده شده، چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد. بايد بدانيد که در طول زندگی در دنيای خاکی با شماست. قانون دوم: در مدرسه‌ای غیررسمی و تمام‌وقت نام‌نویسی کرده‌اید که زندگی نام دارد. قانون سوم: اشتباه وجود ندارد، تنها درس است......