چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 27 January , 2021
آقای روحانی
کسری بودجه قبلا منجر به تورم میشد، اینبار احتمال ورشکستگی گسترده ۰۶ شهریور ۱۳۹۹

کسری بودجه قبلا منجر به تورم میشد، اینبار احتمال ورشکستگی گسترده

رحمان سعادت، استاد دانشگاه معتقد است که دولت حسن روحانی اعتماد مردم به خود را به حداقل ممکن رسانده و ایجاد چنین وضعی، در طول تاریخ، بی سابقه است. مقامات ارشد دولت فعلی اعلام می کنند با تک رقمی کردن نرخ تورم در برخی از سال های گذشته، کاری بی سابقه طی ۲۶ سال قبل […]