دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ Monday, 6 February , 2023
آفت اقتصاد | اقتصاددان
فساد و فساد ستیزی در شاهنامه 28 شهریور 1401
دکتر محمد رسولی، شاهنامه شناس: در شاهنامه با فساد مالی مقابله شده است

فساد و فساد ستیزی در شاهنامه

دکتر محمد رسولی، شاهنامه شناس: در شاهنامه با فساد مالی مقابله شده است

سرمایه گذاری عظیم و سرسام آور با ارزش افزوده صفر مطلق 24 تیر 1399

سرمایه گذاری عظیم و سرسام آور با ارزش افزوده صفر مطلق

به گزارش اقتصاددان: بهره آفت بزرگ اقتصاد ایران است که متاسفانه با تغییر نام بانکداری به اسلامی، بهره (شما بخوانید ربای اسلامی ) هم شرعی شد و هم قانونی. هزینه های تامین مالی بقدری افزایش پیدا کرد که هم تولید قدرت رقابت خود را از دست داد و هم اقتصاد ایران غیر اقتصادی شد. اما […]