جمعه, ۳ بهمن , ۱۳۹۹ Friday, 22 January , 2021
آفت اقتصاد
سرمایه گذاری عظیم و سرسام آور با ارزش افزوده صفر مطلق ۲۴ تیر ۱۳۹۹

سرمایه گذاری عظیم و سرسام آور با ارزش افزوده صفر مطلق

به گزارش اقتصاددان: بهره آفت بزرگ اقتصاد ایران است که متاسفانه با تغییر نام بانکداری به اسلامی، بهره (شما بخوانید ربای اسلامی ) هم شرعی شد و هم قانونی. هزینه های تامین مالی بقدری افزایش پیدا کرد که هم تولید قدرت رقابت خود را از دست داد و هم اقتصاد ایران غیر اقتصادی شد. اما […]