پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 1 October , 2020
آسیب شناسی هیئت رئیسه
آسیب شناسی هیئت رئیسه مجلس در ادوار مختلف ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

آسیب شناسی هیئت رئیسه مجلس در ادوار مختلف

وجود قوانین قدیمی ،متناقض، موازی، متداخل و حتی «مضر»، خبر از آن دارد که هیچکدام از رؤسای مجلس و هیئت رئیسه بر خلاف تصور عمومی «خبره» نبوده اند. آیین نامه داخلی مجلس و نحوه نظارت بر چگونگی اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی از دیگر امور مهمیست که نیاز به بازنگری جدی داشته و در […]