دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ Monday, 21 September , 2020
آدم‌های کوچک
وانهادن کارهای بزرگ، به افراد خرد، کفران نعمت است ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

وانهادن کارهای بزرگ، به افراد خرد، کفران نعمت است

هفتصد سال پیش شیخ اجل سعدی شیرین‌ سخن اینگونه گفته است: «گرت مملکت باید آراسته، مده کارِ معظم به نوخاسته سپه را مکن پیشرو،جز کسی، که در جنگ‌ها بوده باشد بسی، به خُردان مفرمای کارِ دُرشت، که سندان نشاید شکستن به مُشت»