یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ Sunday, 20 September , 2020
آتی بورس
تحلیل قانونمداری و شفافیت در بورس ۰۸ مرداد ۱۳۹۹

تحلیل قانونمداری و شفافیت در بورس

کانون دانش آموختگان اقتصاد در میزگردی با حضور کارشناسان برگزار می کند تحلیل بورس چالش ها و راهکارها، دوشنبه در اسکایپ

ضرورت سوپاپ اطمینان برای انفجار آتی بورس ۳۰ تیر ۱۳۹۹

ضرورت سوپاپ اطمینان برای انفجار آتی بورس

افزایش شدید شاخص بورس نگرانی‌های بسیاری را، برای اقتصاددانانی که اقدام برخلاف اصول اقتصادی تجربه شده را به صلاح کشور نمی دانند، ایجاد کرده و آن را خودکشی اقتصادی سیاستمداران فعلی می نامند. مهمترین نگرانی‌ آنها تکرار بحران بورس سال ۹۲ است.