سیگنال بازار :تحلیل بازار
سیگنال بازار :تحلیل بازار

اقتصاددان: امروز بازار بورس با نوسان های اولیه کار خود را شروع کرد باز نشدن نماد دارا یکم و نوسانات قیمت طلا و ارز مقداری روی حرکت بازار تاثیر گذاشت. در عین حال اصلاح برخی قیمت ها فرصتی ایجاد کرد تا خریداران سهم های خوب بیشتری انتخاب کنند در مجموع شاخص با رشد بیش از […]

اقتصاددان:
امروز بازار بورس با نوسان های اولیه کار خود را شروع کرد باز نشدن نماد دارا یکم و نوسانات قیمت طلا و ارز مقداری روی حرکت بازار تاثیر گذاشت.
در عین حال اصلاح برخی قیمت ها فرصتی ایجاد کرد تا خریداران سهم های خوب بیشتری انتخاب کنند
در مجموع شاخص با رشد بیش از از ۲۸ هزار واحد در حال تثبیت هدف ۱۴۰۰۰۰۰ ای است و به نظر می رسد که بازار بورس بتواند در کورس با بازار طلا و ارز حرکت های منطقی تری داشته باشد.
منظم تر شدن حرکتهای شاخص در روز های آینده میتواند بیانگر ورود بورس به سمت رشد واصلاح منطفی تری را نوید دهد.قیمت ارز وطلا که در طی چندروز گذشته افزایشی وشتابان بود امروز افزایشی نداشت وادامه کاهش یا توقف آن میتواند بازاربورس را در بالا دست نگه دارد.

نادر کریمی: تحلیل گر بازار بورس

  • نویسنده : نادر کریمی
  • منبع خبر : تحلیل کارشناس