۶ کلید اصلی بینش دانش آموزان از اقتصاد
۶ کلید اصلی بینش دانش آموزان از اقتصاد

چه چیزی  قیمت هایی را که می پردازیم تعیین می کند ؟ خواه این قیمت یک محصول باشد، چه کسی برای نیروی کار هزینه خواهد کرد، یا هزینه اعتبار؟ درک عواملی که قیمت را تعیین می‌کنند نه تنها مردم را به مصرف‌کنندگان بهتری تبدیل می‌کند، بلکه با درک نیروهای بازار که بر آن تأثیر می‌گذارند، آنها را به کارکنان بهتری تبدیل می‌کند. دستمزدی که کارفرمایان می توانند پرداخت کنند.

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصاد آموزش و پرورش در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

دانش آموزان باید اقتصاد را بیاموزند زیرا آنها در نقش خود به عنوان کارگر/کارآفرین، مصرف کننده، وام گیرنده، پس انداز، سرمایه گذار و رای دهنده تصمیمات مهمی می گیرند. آینده آنها و آینده اقتصاد ما و دموکراسی ما به تصمیمات آگاهانه و مستدل آنها بستگی دارد. آموزش اقتصاد به آنها نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهند. ما آموزش مهارت های دیگر مانند ریاضیات یا خواندن را در کلاس دوازدهم شروع نمی کنیم، پس چرا باید این کار را با استدلال اقتصادی انجام دهیم؟
در زیر شش روش از بسیاری از روش‌هایی که آموزش اقتصادی می‌تواند به دانش‌آموزان درک بهتری ارائه کند، آورده شده است که نه تنها پایه و اساس موفقیت شخصی خواهد بود، بلکه به موفقیت جامعه و ملت ما نیز کمک می‌کند.
 

۱.تجزیه و تحلیل سود/هزینه  باید بخشی جدایی ناپذیر از نحوه تصمیم گیری فرد باشد. خواه یک تصمیم شخصی، تجاری یا دولتی، تجزیه و تحلیل سود/هزینه تصمیم گیری صحیح و متفکرانه را تشویق می کند. چگونه یک کارفرما از تجزیه و تحلیل سود/هزینه برای تصمیم گیری در مورد استخدام یا عدم استخدام من استفاده می کند؟ آیا باید بعد از دبیرستان به دانشگاه بروم یا مستقیماً سر کار؟ آیا الان باید ماشین خاصی بخرم یا پس انداز کنم تا بعدا ماشین بهتری بخرم؟ آیا منابع محدود آموزشی باید صرف برنامه های دوران کودکی یا استعدادهای درخشان شود؟ 
۲.استفاده از مدرسه و آموزش برای توسعه سرمایه انسانی برای تعیین و رسیدن به اهداف در زندگی ضروری است. هرچه دانش‌آموزان مهارت‌ها، دانش، تجربه و ویژگی‌های شخصی را که به موفقیت در اقتصاد جهانی پویای ما کمک می‌کنند بیشتر درک کنند و در نظر بگیرند، احتمال اینکه بدانند چگونه سرمایه‌گذاری مستمر در سرمایه انسانی‌شان به آنها در رسیدن به هدفشان کمک می‌کند، بیشتر می‌شود. درباره سرمایه انسانی بیشتر بدانید   

۳.چه چیزی  قیمت هایی را که می پردازیم تعیین می کند ؟ خواه این قیمت یک محصول باشد، چه کسی برای نیروی کار هزینه خواهد کرد، یا هزینه اعتبار؟ درک عواملی که قیمت را تعیین می‌کنند نه تنها مردم را به مصرف‌کنندگان بهتری تبدیل می‌کند، بلکه با درک نیروهای بازار که بر آن تأثیر می‌گذارند، آنها را به کارکنان بهتری تبدیل می‌کند. دستمزدی که کارفرمایان می توانند پرداخت کنند.
درباره قیمت هایی که می پردازیم بیشتر بداند

۴. نقشی  برای دولت  در اقتصاد بازار وجود دارد، اگرچه توافق کاملی در مورد زمان یا روشی که دولت باید مداخله کند وجود ندارد. به طور کلی، مداخله دولت زمانی مناسب است که منافع یک سیاست یا خدمات دولتی بیشتر از هزینه ها باشد. در حالی که مردم در مورد دخالت مناسب دولت، در صورت وجود، در موقعیت‌های خاص اختلاف نظر دارند، برای همه مهم است که دانش پایه‌ای داشته باشند که از آن بتوان استدلال‌های مختلف را هوشمندانه در نظر گرفت و تصمیمی مستدل گرفت.
درباره نقش دولت بیشتر بداند
۵. امور مالی شخصی  شامل مطالعه چگونگی کسب و کار، استفاده و مدیریت پول توسط افراد می شود. برای مؤثر بودن،  سواد مالی  مستلزم درک برخی از اصول اساسی اقتصادی است که شالوده اساسی توانایی فرد در مدیریت پول و آمادگی برای آینده را تشکیل می دهد. 
۶.درباره تصمیم گیری مالی بیشتر بدانید

ح

  • نویسنده : مژگان رودساز، تحلیلگر اقتصاد آموزش و پرورش