۶٫۷ میلیارد دلار از منابع ایران در صندوق بین‌المللی پول آزاد شد
۶٫۷ میلیارد دلار از منابع ایران در صندوق بین‌المللی پول آزاد شد

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دیدارهای خود با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن گفت: در حال حاضر ایران دارای ۴٫۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶٫۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌تواند با کمترین تشریفات اداری و به سرعت از این […]

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دیدارهای خود با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن گفت: در حال حاضر ایران دارای ۴٫۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶٫۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌تواند با کمترین تشریفات اداری و به سرعت از این قابلیت استفاده کند.

اقتصاددان:  وی افزود:‌ صندوق بین المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می شود به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به (SDR Allocation) “حق برداشت ویژه” می‌کند تا کشورها با تکیه بر آن نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون رفت از وضعیت رکود به دست آورند.

فرزین گفت:‌ در همین راستا تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱٫۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳٫۴ میلیارد SDR  به موجودی قبلی اضافه شد لذا در حال حاضر ایران دارای ۴٫۸ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) (معادل ۶٫۷میلیارد دلار) است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع