۲۹ قانون معامله گری گن
۲۹ قانون معامله گری گن

۱- هیچ وقت بیشتر از ۱۰% سرمایه ی معامله گری خود را در یک معامله ی تنها به مخاطره نیندازید. ۲- همیشه دستورات توقف زیان (حد ضرر) را به کار ببرید. ۳- هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید. ۴-هیچ وقت نگذارید یک سود به ضرر تبدیل بشود. ۵- به معامله هایی وارد نشوید اگر […]

۱- هیچ وقت بیشتر از ۱۰% سرمایه ی معامله گری خود را در یک معامله ی تنها به مخاطره نیندازید.
۲- همیشه دستورات توقف زیان (حد ضرر) را به کار ببرید.
۳- هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید.
۴-هیچ وقت نگذارید یک سود به ضرر تبدیل بشود.
۵- به معامله هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید.
۶- وقتی در شک هستید، خارج شوید، و وقتی در شک هستید وارد نشوید.
۷- فقط در بازارهای فعال معامله کنید.
۸- ریسکتان را به طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید.
۹- هیچ وقت دستوراتتان را محدود نکنید. در بازار معامله کنید.
۱۰- معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید.
۱۱- پولهای اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند.
۱۲- هیچ وقت برای کندن پوست سر یک سود معامله نکنید.
۱۳- هیچ وقت یک زیان را میانگین گیری نکنید.
۱۴- هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شده اید.
۱۵- از برداشت سودهای کوچک و زیانهای بزرگ پرهیز کنید.
۱۶- هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید پس از آن که معامله را قرار دادید.
۱۷- از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار پرهیز کنید.
۱۸- راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید.
۱۹- هیچ وقت خرید و فروش نکنید چون قیمت پایین یا بالا است.
۲۰- مثلث سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده باشد و ناحیه ی توزیع را شکسته باشد.
۲۱- مثلث صادر می شود وقتی که یک روند قوی داشته باشد.
۲۲- هیچ وقت یک موقعیت بازنده را خرج نکنید.
۲۳- هیچ وقت موقعیتتان را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید.
۲۴- پس از دوره های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله گری پرهیز کنید.
۲۶- تلاش نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید.
۲۷- توصیه های یک انسان کور را دنبال نکنید.
۲۸- معامله گری پس از اولین زیان را کاهش دهید؛ هیچ وقت افزایش ندهید.
۲۹-از وارد شدن اشتباه و خارج شدن اشتباه پرهیز کنید؛ یا وارد شدن صحیح و خارج شدن اشتباه. این یک اشتباه دو برابر ایجاد میکند.

 

ع

  • نویسنده : ویلیام گن
  • منبع خبر : اقتصاددان