۱۳ سیاست اعلامی مهرداد بذرپاش برای دیوان محاسبات کشور در مراسم معارفه
۱۳ سیاست اعلامی مهرداد بذرپاش برای دیوان محاسبات کشور در مراسم معارفه

اقتصاددان : دیوان نهادی است که از ابتدا برای نظارت ملت به وضع مالی کشور به وجود آمده است از دیوان حسابرسی اثربخش توقع می‌رود که طبیعتا این در سایه حسابرسی عملکرد است تا دولت بودجه ریزی عملیاتی را آغاز نکند، دیوان هم نمی‌تواند حسابرسی عملکرد را به نحو احسن انجام دهد. البته با میانبرهایی […]

اقتصاددان : دیوان نهادی است که از ابتدا برای نظارت ملت به وضع مالی کشور به وجود آمده است

از دیوان حسابرسی اثربخش توقع می‌رود که طبیعتا این در سایه حسابرسی عملکرد است

تا دولت بودجه ریزی عملیاتی را آغاز نکند، دیوان هم نمی‌تواند حسابرسی عملکرد را به نحو احسن انجام دهد. البته با میانبرهایی در کوتاهترین زمان ممکن این کار را خواهیم کرد

دیوان محاسبات کارنکردن‌ها را هم باید محاسبه کند؛ این یعنی حسابرسی عملکرد و عدم النفع ناشی از تصمیم نگرفتن‌ را محاسبه خواهیم کرد؛ این احتکار قدرت به اندازه احتکار کالا باید مورد توجه و حساب‌رسی قرار گیرد

پاسداری از بیت المال را به سختگیرانه ترین سطح خود خواهیم رساند

در دوران تحریم‌ها و برای عبور از آن، روش‌های درست را با مدیران مطرح می‌کنیم تا تصمیم بگیرند و نترسند

دیوان را ان شانءالله به خط می‌کنیم و این یک سیاست قطعی خواهد بود؛ از اطلاعات توامان تولیدشده در بخش‌های دیگر کشور استفاده خواهیم کرد

باید نهضت قیمت تمام شده کالا و خدمات را در دیوان دنبال کنیم تا مردم را هرچه بیشتر از مدیریت متنفع نماییم

قطعا توسعه‌ی دایره نظارت دیوان را به جد دنبال خواهیم کرد؛ تعریف مضیق از بیت المال چاره کار نیست

نظارت مردمی را گسترده خواهیم کرد

ساختار و تشکیلات دیوان را به روزرسانی می‌کنیم

گزارش تفریغ بودجه که مهمترین سند نظارت مالی کشور است، باید تغییرات جدی بکند. بسیاری از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود ناشی از همین تاخیر است

دیوان از نیروهای متخصص، نجیب، کم حرف و پرکار زیادی برخوردار است. همکاران شریف و صدیق خود را به مجاهدتی متفاوت دعوت می‌کنم

با دیوان کار سیاسی نخواهیم کرد. با ما برخورد سیاسی شد ولی با کسی سیاسی برخورد نمی‌کنیم

کلکسیونی از تهمت را به ما وارد کردند که از همه‌ی آنها گذشتم. پاسخ ما، کار بیشتر برای مردم و نظارت دقیق‌تر بر بیت المال کشور است. ع