۱۰.۸ درصد چک‌های مبادله‌شده در مردادماه برگشت خوردند
۱۰.۸ درصد چک‌های مبادله‌شده در مردادماه برگشت خوردند

طبق آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، در مرداد ماه امسال نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با ۱۰.۸ درصد و ۱۴.۸ درصد بوده است.

طبق آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، در مرداد ماه امسال نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با ۱۰.۸ درصد و ۱۴.۸ درصد بوده است.

اقتصاددان: مطابق آمارهای بانک مرکزی درباره چک‌­های مبادله­ شده در مرداد ماه ۱۴۰۰، ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۲.۳ هزار میلیارد تومان مبادله­ شده که از این میان، ۷۴۲ هزار فقره چک به ارزش ۲۹.۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

براساس این گزارش، نسبت تعداد و ارزش چک‌­های برگشتی به مبادله‌شده در مرداد ماه امسال به ترتیب برابر با ۱۰.۸ درصد و ۱۴.۸ درصد بوده است. مطابق این آمار و در مقایسه با ماه قبل، تعداد چک­های مبادله­‌شده ۱۳.۴ درصد افزایش یافته و ارزش چک‌­های مبادله‌­شده نیز با رشد ۴.۸ درصدی همراه بوده است.

همچنین در یک ساله منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ نیز ۹۷.۸ میلیون فقره چک به ارزش ۲۴۰۶.۵ هزار میلیارد تومان مبادله‌­شده که از این میان، ۸.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۲۸۱.۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین در این یک سال، نسبت تعداد و ارزش چک‌­های برگشتی به مبادله‌­شده به ترتیب برابر با ۸.۸ درصد و ۱۱.۷ درصد بوده است. این در حالی است که در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۹، از میان ۹۶.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۴۸۶.۲ هزار میلیارد تومان که مبادله­ شده، ۹.۷۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۸۶.۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین در این بازه زمانی، نسبت تعداد و ارزش چک‌­های برگشتی به مبادله ­شده به ترتیب برابر با ۱۰.۱ درصد و ۱۲.۶ درصد بوده است. با مقایسه نسبت­‌های چک برگشتی در دو دوره مشابه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و مرداد ماه سال ۱۳۹۹، مشاهده می­شود که نسبت تعداد چک‌­های برگشتی به مبادله­‌شده با کاهش ۱۲.۸ درصدی و نسبت ارزش چک‌­های برگشتی به مبادله ­شده با کاهش ۷.۱ درصدی همراه بوده است.