۱۰۰ هزار تومان؛ سقف تراکنش بدون رمز پویا
۱۰۰ هزار تومان؛ سقف تراکنش بدون رمز پویا

تراکنش‌های کارتی بالای ۱۰۰ هزار تومان بدون رمز دوم امکان پذیر نیست. (منبع)

تراکنش‌های کارتی بالای ۱۰۰ هزار تومان بدون رمز دوم امکان پذیر نیست. (منبع)