یک افسوس برای جامعه لر، یک شرمندگی و طلب عذرخواهی برای خودم
یک افسوس برای جامعه لر، یک شرمندگی و طلب عذرخواهی برای خودم

با اتفاقاتی که امشب در فضای مجازی برای اینجانب رخ داد، از تمام فعالیت های لری که طی سالهای ۹۳ تا ۹۶ انجام داده ام به جدّ پشیمانم، چرا که نتیجه فعالیت های بنده و دیگر دوستان با خلوصِ نیت، پاکی و البته با کمی چاشنی تندروی صورت گرفت اما امروز چیزی که نام خود را هویت طلبی لر می گذارد به یک هرزگی کثافت بار و نفرت انگیزی تبدیل شده که خیلی از دوستان همچون بنده، دیگر عارشان می آید که تاریخچه فعالیت های خود را برای جامعه یادآوری کنند.

با اتفاقاتی که امشب در فضای مجازی برای اینجانب رخ داد، از تمام فعالیت های لری که طی سالهای ۹۳ تا ۹۶ انجام داده ام به جدّ پشیمانم، چرا که نتیجه فعالیت های بنده و دیگر دوستان با خلوصِ نیت، پاکی و البته با کمی چاشنی تندروی صورت گرفت اما امروز چیزی که نام خود را هویت طلبی لر می گذارد به یک هرزگی کثافت بار و نفرت انگیزی تبدیل شده که خیلی از دوستان همچون بنده، دیگر عارشان می آید که تاریخچه فعالیت های خود را برای جامعه یادآوری کنند.

اقتصاددان: هدف ما آگاهی و ایجاد فضایی پاک برای بیداری قوم و تبارمان در برابر سنت های غلط، هجمه های دیگران و نابرابری های به زعم خود موجود لر بود، تا بتوانیم راهی که نسل قبل از ما در وبلاگ ها و نشریات محلی آغاز کردند را در فضای مجازی و رسانه ای(که در سال های ۹۲ و ۹۳ در ایران فراگیرتر و عمومی تر شد)، دنبال نماییم.

البته به خاطر ذات جوانی و ناپختگی مان، کم تجربه تر از نسل اول مان اساتید گرانقدری چون حسن زاده رهدار، ابراهیم خدایی، غلامرضا مهرآموز، اهد رستگار فرد، محسن حیدری و… عمل کردیم و نتیجه تندروی های دیروز ما، حضور هرزه هایی مجازی شد که ابتدایی ترین اصول تعامل و گفتمان را نیز بلد نیستند و با تهمت و توهین پراکنی، هویت لر را در میان جوامع دیگر مخدوش می کنند.

همچنین حضور علنی برخی افراد تندروی قومیِ تجزیه طلبِ غیرلرِ ارمنی ستیز، کردستیز و فارس ستیز، در میان نوجوانان مثلا هویت خواه لر نیز موجبات تعجب بنده و امثال بنده شد، چرا که تا آن زمان که ما بودیم و این هرزه های نوجوان مثلا هویت خواه قدرت حیات و مجال نیافته بودند، خبری از خط دهی و جهت دهی برخی عناصر غیرلر برای فعالان قومی لر نبود و این نشان دهنده آن است که هویت طلبی قومی لر به قهقهرا رفته(هر چند تعداد اندکی از روی دلسوزی و دغدغه واقعی و با حفظ مرزبندی شان با این نوجوانان لات مثلا هویت خواه فعالیت می کنند)و توسط بیرون از لر! و… خاص! به انحراف کشیده شده، لذا تمام این مسائل را متوجه آقای نورعلی مرادی معروف به بئوار الیما عنصر خودفروخته و ایران ستیز می دانم که مدتی در ترکیه ساکن بود(از کشور محل سکونت فعلی اش باخبر نیستم)و با نوشتارهای ایران ستیزانه اش و انتقال گفتمان پانگرایی از اقوام دیگر در جامعه لر و عیران معرفی کردن ایران، به واگرایی میان قومیت لر و ملیت ایرانی در منطقه زاگرس اقدام کرده، که ایشان باید پاسخگوی ترویج نفرت پراکنی ها و ستیزه جویی ها و تمام نتایج این نوشتارهای خود در میان نوجوانان و لات های مدعی لر بودن علیه تمامیت ارضی ایران باشند.

لذا به دلیل مشاهده عمق فاجعه و ابراز پشیمانی از تندروهای گذشته طی سال های ۹۳ تا ۹۶، از جامعه لر و مردم ایران، حلالیت می طلبم و نسبت به عملکرد خود در این سه سال و توهین هایی که به برخی مفاخر باستانی و حماسی ایران عزیز نموده ام، بسیار شرمنده ام.

امیدوارم که مرا ببخشایید!

  • نویسنده : ابوالفضل بابادی شوراب