یارانه معیشتی تیرماه کی واریز می‌شود؟
یارانه معیشتی تیرماه کی واریز می‌شود؟

هشتمین مرحله یارانه معیشتی فردا واریز می‌شود.

به گزارش اقتصاددان، یارانه معیشتی تیرماه و هشتمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ فردا شب دهم تیرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

یارانه معیشتی تیرماه، چهارمین مرحله یارانه معیشتی در سال جاری است.

یارانه معیشتی برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.