یأس سهامداران از آینده بورس
یأس سهامداران از آینده بورس

میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر 2 هزار و 669 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 2 هزار و 726 میلیاردی هفته پیشین، افت 2 درصدی داشته است.

میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۷۲۶ میلیاردی هفته پیشین، افت ۲ درصدی داشته است.

اقتصاددان: میانگین ارزش معاملات خرد سهام در هفته اخیر کمتر از هفته پیشین بود. در اولین روز کاری هفته اخیر ارزش معاملات خرد سهام ۲ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان بالغ شد. روز یکشنبه ۲ هزار و ۶۹۴ میلیارد شد و روز دوشنبه به ۲ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان کاهش یافت.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات خرد ۳ هزار میلیارد تومان شد که بالاترین رقم هفته بود. روز چهارشنبه با افت ۱۶ درصدی به ۲ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان کاهش یافت.

در ابتدای هفته حکشتی صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش و حجم معاملات را داشت. در روزهای شنبه و یکشنبه بیشترین ارزش معاملات و بیشترین حجم معاملات بورس تهران به حکشتی اختصاص داشت.

روز دوشنبه شستا بیشترین ارزش و حجم معاملات را داشت و وپاسار در روز سه‌شنبه به صدر جدول رفت. روز چهارشنبه نیز وپاسار بیشترین ارزش و بیشترین حجم معاملات را داشتند.

در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۳۴ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته افت ۸ درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین ۶۶ درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت.

 یأس سهامداران از آینده بورس