گزارشی از تجمعات مالکان تعاونی ها مقابل وزارت مسکن
گزارشی از تجمعات مالکان تعاونی ها مقابل وزارت مسکن

۲۳ آبان ۱۴۰۱ تجمع مالکین در مقابل وزارت راه و شهرساز با موفقیت انجام گرفت.

۲۳ آبان ۱۴۰۱ تجمع مالکین در مقابل وزارت راه و شهرساز با موفقیت انجام گرفت.

اقتصاددان: ابتدا نزدیک به حدود دو ساعت شعارهایی مبنی بر احقاق حقوق مالکین تا ساعت ۱۳ از جمله قاسمی استعفا استعفا، زمین دارم مالکم به مافیا نمیدم، فقط فقط یک کلام جواز ساخت و می خوایم سر داده شد‌.

سپس به درخواست مسئولین این وزارتخانه و موافقت مالکین به شرط آنکه آقای وزیر و یا معاون ایشان خانم مالواجرد پاسخگو باشند همه حضار در سالن اجتماعات حضور یافتند که نمایندگان و برخی از مالکین صحبتهای انجام دادند که بصورت جمعبندی به شرح زیر می باشد:

۱. درخواست مجوز ساخت و ساز به زمینهای مالکین،

۲. ارزیابی زمینها باید بر اساس قیمت زمینهای همجوار باشد،

۳. پس از انجام کارشناسی دقیق ابتدا باید مشخص شود که مقدار زمینهای هر  تعاونی که باید به امر ساخت مسکن اختصاص یابد به چه میزان است و سپس زمینها به قیمت روز و بر اساس زمینهای همجوار قیمت گذاری گردد،

۴. در صورتی که دولت مصمم است زمین دیگری ارائه نماید معوض باید در همان منطقه و همان پلاک داخل تهران باشد نه خارج از آن‌.

سپس خانم مالواجرد نظر خود را به شرح زیر عنوان نمود:

۱. امکان ساخت و ساز در زمینهای خارج حریم وجود ندارد،

۲‌ کار گروهی در سازمان ملی مسکن برای رفع مشکل ایجاد شده است،

۳‌ زمینها بر اساس نظرات یک نفر کارشناس دادگستری، یک نفر کارشناس از سوی مالکین و یک نفر نیز مرض الطرفین قیمت گذاری خواهد شد،

۳. زمینهای معوض بیرون از شهر تهران همچون واصفجان در نظر گرفته شده است،

۴. عده ای از کسانی که زمینها را به مالکین واگذار نموده اند خود دارای ۶۰ الی ۱۰۰ قطعه زمین می باشند.

در نهایت صحبتهای خانم مالواجرد مورد موافقت مالکین قرار نگرفت و مقرر گردید که در جلسه ای که بزودی اعلام می گردد شش نفر از نمایندگان مالکین در شورای عالی شهرسازی و معماری حضور پیدا کرده و دلایل خود را بر حقانیت خواسته های مالکین ارائه نمایند.

به امید رفع مشکلات زمینها،
موفق باشید

  • نویسنده : حمید انصاری