کواکبیان: سهم ایران در دریای خزر نباید کمتر از۲۰ درصد باشد
کواکبیان: سهم ایران در دریای خزر نباید کمتر از۲۰ درصد باشد

نماینده مردم تهران در مجلس:بر اساس قواعد اول سهم ما از بستر و زیربستر دریای خزر ۵۰ درصد است، ما معتقدیم اگر نگوئیم هرکدام از آن ۵ کشور ۱۲.۵ درصد و روی هم ۵۰ درصد سهم از دریای خزر دارند باید اعلام کنیم ملت ایران هرگز به کمتر از سهم ۲۰ درصد از دریای خزر […]

نماینده مردم تهران در مجلس:بر اساس قواعد اول سهم ما از بستر و زیربستر دریای خزر ۵۰ درصد است، ما معتقدیم اگر نگوئیم هرکدام از آن ۵ کشور ۱۲.۵ درصد و روی هم ۵۰ درصد سهم از دریای خزر دارند باید اعلام کنیم ملت ایران هرگز به کمتر از سهم ۲۰ درصد از دریای خزر قانع و راضی نخواهد بود.

۴ کشور همسایه در بهره برداری از منابع انرژی، شیلات و آب دریای خزر از ما جلوتر هستند.

در عین رفاقت با روسیه باید با تردید به این کشور نگاه کرد و نباید سرسوزنی از منافع ملی و امنیت ملی در دریای خزر کوتاه بیائیم. حتماً باید کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد./فارس