کمربند اقتصادی جاده ابریشم و راه ابریشم دریایی
کمربند اقتصادی جاده ابریشم و راه ابریشم دریایی

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در سال ۲۰۱۳ در سفرهای خود به قزاقستان و اندونزی به ترتیب ابتکار ایجاد کمربند اقتصادی جاده ابریشم و راه ابریشم دریایی قرن ۲۱ را مطرح کرد.

از آن پس، ابتکار کمربند و جاده به سکویی مهم برای ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک در جهان تبدیل شد که بسیاری کشورهای دنیا از آن بهره مند شده اند.

۷ سپتامبر سال ۲۰۱۳، طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم برای نخستین بار از سوی رییس جمهور چین ارایه شد.

شی جین پینگ طی سخنرانی در دانشگاه نظربایف قزاقستان تحت عنوان «گسترش دوستی بین مردم و ایجاد مشترک آینده بهتر» این طرح را ارایه داد.

۳ اکتبر سال ۲۰۱۳، رییس جمهور چین هنگام سخنرانی در مجلس اندونزی تحت عنوان «همکاری در ساخت جامعه با سرنوشت مشترک چین– آسه آن» برای نخستین بار ایجاد راه ابریشم دریایی قرن ۲۱ را مطرح کرد.

شی جین پینگ در نشست گفت و گوی تقویت روابط مشارکتی با پیوندهای نزدیک اعلام کرد که چین با اختصاص ۴۰ میلیارد دلار از تاسیس صندوق راه ابریشم حمایت می کند. سپس تا ۸ نوامبر سال ۲۰۱۴، این صندوق به طور رسمی راه اندازی شد.

۲۸ مارس سال ۲۰۱۵، سه وزارتخانه چین با انتشار سند «چشم انداز و برنامه عملیاتی برای پیشبرد سازندگی مشترک کمربند اقتصادی جاده ابریشم و راه ابریشم دریایی قرن ۲۱»، به طور مفصل شرایط، اصول، تفکر چارچوبی و سازوکارهای همکاری در زمینه های مهم در چارچوب ابتکار کمربند و راه را تشریح کردند.

۱۷ اگوست سال ۲۰۱۶، شی جین پینگ رییس جمهور چین در نشست کاری ساخت کمربند و راه طی سخنانی ۸ مورد از ملزومات برای پیشبرد کمربند و جاده را مطرح کرد.

۱۷ نوامبر سال ۲۰۱۶، هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل برای نخستین بار ابتکار کمربند و جاده را در قطع نامه خود قرار داد و این امر مورد حمایت ۱۹۳ کشور عضو سازمان قرار گرفت.

۱۴ مه سال ۲۰۱۷، نخستین مجمع عالی همکاری بین المللی کمربند و جاده در پکن برگزار شد. رییس جمهور چین با ایراد سخنرانی بر تبدیل شدن کمربند و جاده به راه صلح آمیز، شکوفا، باز، نوآورانه و متمدن تاکید کرد.

۱۹ ژوئن سال ۲۰۱۷، دولت چین برای نخستین بار «چشم انداز همکاری های دریایی در چارچوب کمربند و جاده» را منتشر کرد.

تا ۲۶ اکتبر سال ۲۰۲۱، چین با ۱۴۰ کشور و ۳۲ سازمان بین المللی، ۲۰۶ سند همکاری در چارچوب ابتکار کمربند و جاده را امضا کرده که این امر به تقویت تعامل و همکاری در جهان یاری کرده است.
ز