کشاورزی، یکی از سه بخش اصلی اقتصاد است
کشاورزی، یکی از سه بخش اصلی اقتصاد است

کشاورزی در ایران : بخش کشاورزی، یکی از سه بخش اصلی اقتصاد است که نقش بسزایی در تامین غذا، رفاه جامعه، تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور را دارد.این بخش به علت ارتباطات گسترده ایکه با سایر بخشهای اقتصادی دارد، میتواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار و ارز آوری و رشد […]

کشاورزی در ایران : بخش کشاورزی، یکی از سه بخش اصلی اقتصاد است که نقش بسزایی در تامین غذا، رفاه جامعه، تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور را دارد.این بخش به علت ارتباطات گسترده ایکه با سایر بخشهای اقتصادی دارد، میتواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار و ارز آوری و رشد بخشهای صنعت و خدمات را فراهم نماید
در اظهار نظر اخیر ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب رئیسی درخصوص خودکفایی در محصولات کشاورزی مطالبی بیان داشته اند
کشاورزی به دو عامل بستگی دارد زمین و آب که متاسفانه در ایران به این دو عامل کمتر توجه میشود
مساحت اراضی زراعی ایران حدود ۱۴ میلیون و ۶۸۷هزار هکتار که حدود ۶ میلیون هکتار آن آبی و بقیه یعنی ۸ میلیون هکتار دیم می باشد از نظر قابلیت های کشاورزی و ظرفیت تولید غذا از منابع خاک علی‌رغم این که با داشتن ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشوری غنی هستیم،
از محصولات زراعی حدود ۵۶% زیر کشت گندم ۱۸% جو ، ۳% برنج و ۲۳% زیر کشت بقیه محصولات می باشد از نظر قابلیت های کشاورزی و ظرفیت تولید غذا از منابع خاک علی‌رغم این که از نظر وسعت کشوری غنی هستیم، اما کمتر از ۱۰ درصد از مساحت ایران اراضی قابل کشت است که با دانش روز کشاورزی همانند کشور چین اکثر زمینها را زیر کشت ببریم
از هشت میلیون هکتار اراضی کشور حدود یک میلیون هکتار آن مرغوب است و محدودیتی برای کشت ندارد اما بقیه آن معادل هفت میلیون هکتار دیگر محدودیت دارد به دلیل شوری، داشتن سنگ ریزه، تراکم خاک و فقر منابع آلی که مانع تولید است که هرچند در چرخه تولید قرار دارد اما بهره وری آن کم است.
۱- در چرخه خاک با چالش های متعدد مواجهیم که این چالش نباید مساحت خاک غیرقابل کشت را بیشتر کند و در حال حاضر در شهرهای شمالی از استان خراسان شمالی ،گلستان،مازندران، گیلان و اردبیل و استان آذربایجان شرقی و غربی که در اطراف شهرها و روستاهای این استانها زمینهای مرغوب قرار دارد و سالانه با گسترش شهرها این زمین های زراعی کاهش می یابد که این روند نگران کننده است.
۲- پیشنهاد میگردد جهت جلوگیری از نابودی زمینهای کشاورزی اطراف شهرهای شمالی که غالبا از زمینهای مرغوب و قابل کشت می باشد بجای آن شهرداران و شورای شهر استانهای فوق از بافت فرسوده که مقدار آن کم هم نیست استفاده گردد به این ترتیب که ساخت خانه در بافت فرسوده را در ارتفاع گسترش داده و به بالای حد اقل ۵ طبقه رسانده شود در این حالت ضمن خارج شدن بافت فرسوده از حالت ناهنجار با کوچه های تنگ و تاریک شهر به حالت خوبی در خواهد آمد و از طرف دیگر برای سرمایه گذاری در بخش مسکن برای انبوه سازان صرفه اقتصادی خواهد داشت
۳- برای خانه های قدیمی و قابل استناد تاریخی تعداد بسیار کمی را نگه داشته و باز سازی گردند تا برای جهانگردان قابل بهره برادری باشد نه اینکه هر خانه مخروبه ای را خریداری و بیت المال را حیف میل نموده و از طرف دیگر بافت فرسوده شهرها را به عصر حجر خواهد برد
۴- میزان فرسایش خاک در ایران از نرخ فرسایش خاک و استاندارد جهانی بیشتر است و این نگرانی را باید با تدبیر و برنامه ریزی برطرف کنیم.
۵- متاسفانه منابع طبیعی قسمت زیادی از زمینهایی که زیر کشت گندم و دست مردم هست به نام خودش سند گرفته فقط در استان گلستان متاسفانه بیش از ۲۰۰ هزار هکتار زمین که عمدتا دست کشاورز و جهت کشت گندم قرار میگیرد اسناد این زمینها بجای واگذار ی به کشاورزان منابع طبیعی آنها را به نام خودش سند گرفته که در صورت خارج شدن این مقدار از زمینها به همین نسبت کاشت گندم کم شده و دولت باید گندم را وارد نماید چرا منابع طبیعی دست به چنین کاری زد؟؟ وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی کشاورزان و کمبود کشت گندم باشد که با حذف این مقدار زمین از چرخه تولید ضمن کاهش محصولات کشاورزی ، اشتغال و در نهایت تولید ملی هم کاهش خواهد یافت

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان